Motorlu Taşıtlar Verginizi Ödemeden Mutlaka Okuyunuz!

25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 46 seri no’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile 2016 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar tarifesi belirlenmiştir. Buna göre otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki tabloda belirtilen (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir. Okumaya devam et

Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Kitabın ortasından konuşmak gerekirse, sonda vereceğim cevabı sizlere baştan söyleyeyim; Şirketinizin bilanço ve gelir tablosu büyüklüğü ne kadar yüksek olursa olsun YMM’den tam tasdik hizmeti almak zorunda değilsiniz.
Hiçbir Kanun size böyle bir zorunluluk getirmiyor. Okumaya devam et