YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR

POS MAKİNELERİYLE YAZARKASALAR BİRLEŞİYOR!

Gelir İdaresi Başkanlığının 21.03.2012 tarihli yayınladığı ‘‘ yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar teknik kılavuzu ’’ve Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ(Seri No: 69) ile Gelir İdaresi Başkanlığı kamuoyunu bu konuda bilgilendirmiştir.

Aslında Gelir İdaresi Başkanlığının 2012 yılı yeni eylem planında belirttiği hususlardan en dikkat çekici olanı da yapılan bu değişiklik olmuştur.

GİRİŞ

Gelir İdaresi Başkanlığının yaptığı bu çalışmayla ulaşmak istediği hedef, tüketim safhasındaki vergi kaybını en aza indirmek ve mükellefleri gereksiz bir kırtasiye yükünden kurtarmaktır. Günümüzde kredi kartı kullanımının bu kadar yaygın ve yoğun olduğu ülkemizde bu uygulamanın taraflarına kazandıracağı çok şeyler olduğunu hepimiz görmekteyiz. Bu uygulamanın taraflar üzerindeki olumlu etkilerine tek tek değinecek olursak;
a) Birincisi, nihai tüketiciler açısından artık iki nüsha yerine kredi kartı ile yaptıkları alışverişlerden tek nüsha alacaklar ve böylece daha doğru, yapılan işin mahiyetine uygun olarak vatandaşlık görevlerini yerine getirmiş olacaklardır.
b) İkincisi, KDV açısından vergi mükellefi olan vatandaşlarımız için ise kırtasiye masrafı azalmış olacak ve harcanan zamandan tasarruf edilecektir. Çünkü hepimiz biliyoruz ki kredi kartı ile yapılan alışverişlerde ilk önce pos makinesinden bankaya ulaşılıp provizyon alınmakta ve onayla beraber yazarkasaya yönelip bir yazarkasa fişi düzenlenmaktedir ve yapılan bu işlemlerde ister istemez bir zaman kaybına neden olmaktadır. İşte burada belirttiğimiz ikinci işleme gerek duyulmadan, mükellefler daha az zaman maliyetiyle işlemlerini gerçekleştirmiş olacaklardır.
c) Üçüncü ve en önemli olan ise bu uygulamayla birlikte vergi yönetimi ciddi bir vergi kaybından kurtulmuş olacaktır. Çünkü bu uygulamayla birlikte nakit yapılan satışlarda dahi yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanılacaktır. Bu cihazlardaki bilgiler günlük olarak Gelir İdaresi Başkanlığına iletilecek daha doğrusu Gelir İdaresi Başkanlığı mükelleflerden bir bilgi talebinde bulunmadan gerekli bütün mali bilgilere kendileri ulaşabileceklerdir.

UYGULAMA ESASLARI

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanım şekline şöyle bir göz atacak olursak, bu cihazlar POS cihazları ile birlikte çalışacaklardır. Öncelikle perakende satışlarda bedelin kredi kartı, banka kartı vb. kartlarla ödenmesi hâlinde, fiş toplam tutarı ÖKC(ödeme kaydedici cihaz) ile bağlantılı çalışan ve kartın okutulduğu EFTPOS cihazına otomatik olarak gönderilecek, EFTPOS cihazı bankadan provizyon aldıktan sonra da provizyon bilgisini ÖKC’ye gönderecek ve ÖKC, kredili ödeme fişini otomatik olarak düzenleyecektir. Ayrıca bu yöntem nakit satışlarda da geçerli olacak ve yapılan satışta yeni nesil ÖKC den satış nüshası düzenlenecek ve böylece Gelir İdaresi Başkanlığı anında bilgi sahibi olacaktır.

Bu cihazlarla ilgili olarak bazı önemli noktaları ise şöyle sıralayabiliriz:


-Bu cihazları Maliye Bakanlığının anlaşmalı olacağı ve bakanlık tarafından belirlenen firmalardan temin etmek zorunlu olacaktır.
-Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların içeriğine Gelir İdaresi Başkanlığı istediği an ulaşabilecektir.
- Cihazların mali hafızasındaki bilgiler silinemeyecek, değiştirilemeyecek. Her türlü müdahaleye karşı koruma sağlayan bir sisteme sahip olacaktır.
-Gelir İdaresi Başkanlığı bu cihazlar üzerinden istediği formatta mali raporlar alabilecektir.
-Bu cihazlar asgari 10 yıllık verileri tutabilecek kapasitede olacak, kapasitesinin dolması halinde ise bu tarihten itibaren 5 yıl boyunca verileri saklayabilecek nitelikte olacaktır.
-Sakladıkları bilgilerin değiştirilmesi ve silinmesi amacıyla yapılacak manyetik ve elektronik müdahalelere karşı muhafazalı olacak, mali hafızaya yazılan verilerin bütünlüğünü değiştirmeye karşı ise 256 bitlik SHA-2 standart özetleme algoritması ile korunacaktır.
-Ayrıca mali hafızada; mali sembol, firma kodu, cihaz sicil numarası, cihazın kullanıldığı tarih itibariyle gerçekleştirilen her bir satış fişinin üzerinde yer alan toplam ve katma değer vergisi tutarlarının birikimli (kümülatif) toplamları, günlük “Z” raporlarının tarih ve sayısı (Kaç numaralı “Z” olduğu) ile gün içinde gerçekleştirilen toplam satış ve toplam katma değer vergisi tahsilâtı, cihazın kullanılmaya başlandığı günden “Z” raporunun alındığı tarihe kadar (“Z” raporunun alındığı gün dâhil) toplam ve toplam katma değer vergisi tahsilâtı, gün içerisinde kesilen toplam fiş sayısı gibi bilgiler yer alacaktır.
- Cihazlarda en az birer adet kasiyer ve müşteri göstergesi yer alacaktır.
- Gelir İdaresi Başkanlığı, akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici cihazlar ile ilgili bir teknik kılavuz yayınlayacak ve yayınlayacağı kılavuzda, yeni nesil ÖKC Teknik Kılavuzu’nda sayılan özelliklere uygun ek özellikler belirleyebilecektir.
Ayrıca faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükellefler 01.01.2013 tarihinden itibaren bu cihazlar yerine EFT-POS özeliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar. Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler, faaliyetlerinde 01.01.2013 tarihinden itibaren EFT-POS özeliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar. Mükellefler önceki mevzuat hükümlerine tâbi ellerindeki ödeme kaydedici cihazlarını, 31.12.2015 tarihini geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanabileceklerdir. Bu süre içerisinde mali hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni mali hafıza takılmayacak ve cihaz 60 Seri No.lu ödeme kaydedici cihaz Genel Tebliğinin 4. Bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayrılacaktır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihazları almak suretiyle kanuni yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.

SONUÇ

Gelir İdaresi Başkanlığının yaptığı bu çalışma ile ulaşmak istediği sonucu hepimiz görmekteyiz. Amaç her ne kadar ilk etapta vergi kaybının daha aza indirilmesi gibi algılansa da, yapılan bu çalışmanın hem vergi yönetimi, hem KDV mükellefleri, hem de nihai tüketiciler açısından birçok olumlu yönünün olduğunun da bilinmesinde yarar vardır. Bu doğrultuda konuya taraf olan her kesimin katkılarıyla beklenilen hedeflere ulaşılacak ve en kısa sürede sonuç alınması muhtemel olacaktır.

                                                                                                                      Ozan Bingöl

Be Sociable, Share!
Bu yazı Makaleler kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>