İndirimli Kurumlar Vergisi

Evet, duyunca aramızdan bazıları şaşırmış olabilir, varmıydı kurumlar vergisinde böyle bir indirimde biz mi duymadık…
18.02.2009 tarihinde kabul edilen 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun ile çeşitli kanunlarda değişiklikler yapılırken, vergi kanunlarında da önemli düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan biri de söz konusu kanunun 9. Maddesinde düzenlenmiş bulunan ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinden sonra gelmek üzere eklenen 32/A maddesinde yer almaktadır. Söz konusu madde de “indirimli kurumlar vergisi” uygulaması düzenlenmiştir.

İndirimli kurumlar vergisi uygulaması aslında önceden uygulamada olan yatırım indirimi uygulamasının bir benzeri gibi algılanmaktadır. Ancak bu uygulamanın yürürlüğe girmesinin gerçekte birkaç nedeni vardır.

Birincisi bu uygulamayı yürürlüğe koyarak hükümet kendisine yönelik bazı eleştirilerden kurtulmuş oldu. Çünkü o dönemde dünyanın içinde bulunduğu kriz şartlarında Türkiye’nin önlem almadığını düşünenlere, uygulamaya konulan bu düzenleme bir cevap niteliğindeydi. Ayrıca ekonomik kalkınmanın hızlandırılması, işsizliğin azaltılarak istihdamın arttırılması, ülkemiz coğrafyasındaki bölgelerin kendi aralarındaki gelişmişlik düzeyi farkının en alt düzeye indirilmesi ve böylece yatırımın teşvik edilmesi bu uygulamanın amaçları arasında yer almaktadır.

Bu kanun hükmünün uygulanmasına gelince ilk olarak şunu da bilmeliyiz ki, Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi 8. Fıkrasına göre gelir vergisi mükellefleri de bu uygulamadan yararlanabileceklerdir. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığı tarafından ‘teşvik belgesi’ ne bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulmaktadır.
Yasal düzenlemeden anlaşılacağı üzere ‘yatırıma katkı tutarı’ , indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların devletçe karşılanacak tutarını ifade etmektedir, bu tutarın yapılan yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oranı ise ‘yatırıma katkı oranını’ ifade etmektedir.

Son olarak böyle bir düzenlemenin amaçlarına ulaşmasını ve reel anlamda ülke ekonomisine katkıda bulunmasını umut ediyorum.

Ozan Bingöl

Be Sociable, Share!
Bu yazı Makaleler kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>