BİREYSEL EMEKLİLİKTE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!

BİREYSEL EMEKLİLİKTE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR! 

Bilindiği üzere ülkemizde vatandaşlarımızın kazançlarını tasarruf edebilecekleri birçok alan mevcuttur. Bunların içerisinden bir tanesi de “Bireysel Emeklilik Sistemidir”. Bireysel Emeklilik sistemi içerisinde “emeklilik” sözcüğü olmasına rağmen aslında bir tasarruf fonudur.

I. GİRİŞ

Bireysel Emekliliğin temel amacı, bireylerin çalışma yaşamları boyunca yaptıkları düzenli tasarrufların yatırıma yönlendirilmesini sağlayarak, oluşacak birikimlerle, tasarruf yaptıkları dönemde sahip oldukları refah seviyesinin emeklilik döneminde de devam etmesini sağlamaktır. Sistem gönüllü katılım esasına dayanmaktadır ve şu an için bireysel emeklilik sisteminde 3 milyon civarında vatandaşımız bulunmaktadır. Bu vatandaşlarımızın yatırıma yönlendirdiği toplam tutar ise yaklaşık 15.171 milyon TL’dir.

 

II. UYGULAMA ESASLARI

Uygulama esaslarına tek tek değinecek olursak:

- Bireysel Emeklilikte emeklilik yaşı 56 yaş kabul edilmektedir.

- Katılımcı, teklif formunun imzalanması veya teklifin onaylanmasından itibaren 60 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma halinde durum, katılımcı tarafından şirketin çağrı merkezine veya faksla yahut postayla şirkete bildirilir. Cayma bildiriminin şirkete ulaşmasını müteakip verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve yapılan tüm ödemeler, fon toplam gider kesintisi haricinde hiçbir kesinti yapılmadan, varsa yatırım gelirleriyle birlikte 10 iş günü içerisinde ödeyene iade edilmelidir.

- Bireysel emeklilik hesabındaki birikimin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranları veya tutarları, bir yılda en fazla 6 kez değiştirilebilir.

- Emeklilik planı bir yılda en fazla 4 kez değiştirilebilir.

- 29.08.2012 tarihinden itibaren toplam sisteme yatırılan tutar üzerinden değil, sadece irat (nema/faiz/getiri) tutarları üzerinden kesinti yapılması uygulamasına geçilmiştir.

- Bireysel Emeklilik sisteminden 10 yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı üzerinden %15,

10 yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı üzerinden %10,

Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı  üzerinden %5

oranında gelir vergisi tevkifatı yapılmaktadır.

Yukarıda genel esaslarına değindiğimiz Bireysel Emeklilik Sisteminde bugüne kadar uygulamada olan vergi iadesi yani matrahtan indirim yönteminden vazgeçilip, artık 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle “devlet katkısı” yöntemine geçilecektir. 29.08.2012 tarihinde yayımlanan kanunun 29. Maddesinde devlet katkısı şöyle açıklanmıştır.

- Katılımcının Bireysel Emeklilik Sistemine yatırdığı tutarın %25’ine denk gelen kısmı Hazine müsteşarlığınca “Emeklilik Gözetim Merkezindeki” hesaba yatırılır.

- Bu hesabı takip etmeye Hazine müsteşarlığı yetkilidir.

- Devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı ilgili takvim yılına ait hesaplamaya ilişkin dönemin sona erdiği tarihte geçerli brüt asgari ücretin hesaplama dönemine isabet eden toplam tutarını aşamaz.

- Devlet katkısı, katkı payı ödemelerinden ayrı olarak takip edilir ve Müsteşarlıkça belirlenen yatırım araçlarında yatırıma yönlendirilir.

- 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle Bireysel Emeklilik Sistemindeki katılımcılar bu devlet katkısından yararlanmak için en az 3 yıl sistemde kalmak zorundadırlar. 3 yıldan önce sistemden ayrılanlar bu devlet katkılarından yararlanamamaktadırlar.

- 3 yıl ile 6 yıl arası sistemde kalıp ayrılanlar hesaplanan devlet katkılarının %15’ine hak kazanacaklardır.

- 6 yıl ile 10 yıl arası sistemde kalıp ayrılanlar hesaplanan devlet katkılarının %35’ine hak kazanacaklardır.

- 10 yıldan emekliliği hak edene kadar sistemde kalıp ayrılanlar hesaplanan devlet katkılarının %60’ına hak kazanacaklardır.

- Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat veya malûliyet nedeniyle ayrılanlar Devlet katkısının tamamına hak kazanmış sayılırlar.

- Devlet katkısı paylarından hak kazanılmayan tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilecektir.

- Ayrıca katılımcıların devlet katkısına esas teşkil eden katkı paylarının doğru hesaplanmasından tabi oldukları emeklilik şirketleri sorumludurlar.

III. SONUÇ

Görüldüğü üzere Yürütme organı,  tasarrufu teşvik etmek ve bu tasarruf süresini uzatmak amacıyla böyle bir yöntemi benimsemiştir. Umuyoruz ki bu yapılan değişiklik ile 2013’ten itibaren Bireysel Emeklilik Sistemine katılım daha da artar ve tasarrufa yönlendirilen vatandaşlarımız bu teşviklerden faydalanabilirler. Ancak şunu da unutmamalıyız ki, tasarruf yapmak isteyen katılımcı sayısı arttırılmak isteniyorsa bu sistem daha cazip teşviklerle desteklenmelidir. İşte o zaman sonuç hepimiz için daha müspet bir hale gelmiş olacaktır.

                                                                                                                 Ozan Bingöl

Be Sociable, Share!
Bu yazı Makaleler kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>