Kira Gelirlerinde Yeni Dönem

Bilindiği üzere Mart dönemi basit usul dışında kalan gerçek kişiler için beyan dönemidir. Bu beyan dönemi yaklaşırken kira geliri elde eden mükelleflerimizi, yeni uygulamaya konulan ve ilk kez bu yıl uygulanacak olan ‘‘ Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi ’’ ile ilgili birkaç önemli detayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Okumaya devam et

Promosyon ve Eşantiyon Olarak Verilen Mallarda KDV

Günümüzde reklam giderlerinin çok yüksek maliyetlere ulaşması, artan rekabet koşulları ve firma sayılarının artmasıyla birlikte yeni pazarlama stratejileri ortaya çıkmıştır. Bu pazarlama stratejilerinden en dikkat çekeni ise bazı mal ve hizmet alımlarında satışı arttırmak amacıyla bedelsiz olarak asıl malın yanında verilen hediye, promosyon vb. Okumaya devam et

Motorlu Taşıtlar Vergisinde İndirim

Evet, 2012 de neler değişti derken yılın ilk ayında karşımıza çıkan motorlu taşıtlar vergisi oldu. Gayet iyi biliyoruz ki MTV her yıl yeniden değerleme oranında arttırılır ve bu oran 2012 yılı için          %10,26 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla bu yılki MTV artışı da bu tutar sonucunda ortaya çıkmıştır. Bende bununla ilgili olarak yaklaşık 8,5 milyon motorlu taşıtlar vergisi mükellefini ilgilendiren küçük bir hatırlatmada bulunmak istedim. Okumaya devam et

Yeni Vergi Usul Kanunu (VUK) Taslağı

Bu yazımda uzun zamandan beri vergi komisyonunun üzerinde çalıştığı yeni VUK taslağı ile ilgili birkaç önemli bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum.

İlk olarak yeni TTK nın yürürlüğe girmesiyle birlikte gözler vergi kanunlarına çevrilmiş oldu ve bu konuda en önemli şekli kaynak olan Vergi Usul Kanunu akla ilk gelendi. Bu yeni taslaktan yola çıkarak mükelleflerin hayatlarında ne gibi değişikliklere sebep olacağını hep birlikte görelim. Okumaya devam et

İndirimli Kurumlar Vergisi

Evet, duyunca aramızdan bazıları şaşırmış olabilir, varmıydı kurumlar vergisinde böyle bir indirimde biz mi duymadık…
18.02.2009 tarihinde kabul edilen 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun ile çeşitli kanunlarda değişiklikler yapılırken, vergi kanunlarında da önemli düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan biri de söz konusu kanunun 9. Maddesinde düzenlenmiş bulunan ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinden sonra gelmek üzere eklenen 32/A maddesinde yer almaktadır. Söz konusu madde de “indirimli kurumlar vergisi” uygulaması düzenlenmiştir. Okumaya devam et