117 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ

117 seri nolu KDV genel tebliği ile bir çok yenilik bizleri beklemektedir. Bu tebliğ ile beraber, önceden tevkifat uygulanmayan bazı mal ve hizmetler tevkifat kapsamına alınmış ve böylece KDV tevkifatının kapsamı genişletilmiştir.

Örneğin servis taşımacılığı, baskı ve basım hizmetleri, ağaç ve orman ürünleri teslimi gibi teslimler artık tevkifatlı KDV ye tabi tutulacaktırlar. Kasapların yapmış olduğu ½ oranındaki tevkifat uygulaması kaldırılacak, özel güvenlik hizmetleri de işgücü kapsamında 9/10 tevkifata tabi tutulmaya başlanacaktır bu tebliğle birlikte. Ancak özel güvenlik sistemlerinin kurulması bu kapsamda tevkifata tabi değildir.

Hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin ithalatçılar ve ilk üreticiler (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan teslimlerinde tevkifat uygulanmayacak, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanacaktır. Aynı şekilde, Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından mamul ürünlerin ilk üreticileri (cevherden üretim yapanlar) ile ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacak, sonraki safhaların teslimleri ise tevkifata tabi olacaktır. Buda önemli yeniliklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Önceki uygulamada ilk üreticiler ve ithalatçılar tevkifat yapmak durumundayken bu tebliğ ile birlikte sadece sonraki safhalar tevkifata tabi tutulmuştur.

Getirilen en önemli yeniliklerden biri de Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.

Yapım işleri ile bu işlere ait mimarlık mühendislik etüt proje hizmetleri

5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,Kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar,Döner sermayeli kuruluşlar,kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,emekli ve yardım sandıkları, bankalar,KİT’ler,OSB’ler,yarıdan fazla hissesi yukarıdaki kurumlara ait işletmeler, İMKB de işlem gören firmalar, 2/10 oranında

Etüd-Plan-proje,danışmanlık,denetim

5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,Kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar,Döner sermayeli kuruluşlar,kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,emekli ve yardım sandıkları, bankalar,KİT’ler,OSB’ler,yarıdan fazla hissesi yukarıdaki kurumlara ait işletmeler, İMKB de işlem gören firmalar, 9/10 oranında

Makine,Teçhizat,demirbaş ve taşıtlara ait tadil,bakım ve onarım 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,Kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar,Döner sermayeli kuruluşlar,kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,emekli ve yardım sandıkları, bankalar,KİT’ler,OSB’ler,yarıdan fazla hissesi yukarıdaki kurumlara ait işletmeler, İMKB de işlem gören firmalar, 5/10 oranında

Yemek servisi hizmetleri
5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,Kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar,Döner sermayeli kuruluşlar,kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,emekli ve yardım sandıkları, bankalar,KİT’ler,OSB’ler,yarıdan fazla hissesi yukarıdaki kurumlara ait işletmeler, İMKB de işlem gören firmalar, 5/10 oranında

İşgücü temin hizmetleri ve Özel Güvenlik Hizmetleri
TÜM KDV Mükellefleri 9/10 oranında

Yapı Denetim Hizmetleri
Tüm KDV Mükellefleri 9/10 oranında

Fason Tekstil,KonfeksiyonÇanta ve Ayakkabı dikim
Tüm KDV Mükellefleri 5/10 oranında

Turistik Mazağzalara verilen müşteri bulma hizmetleri
Tüm KDV Mükellefleri 9/10 oranında

Spor Kulüplerinin Yayın,Reklam ve İsim Hakkı gelirlerine konu işlemler
Tüm KDV mükellefleri 9/10 oranında

Temizlik, çevre ve bakım
Tüm KDV Mükellefleri  7/10 oranında

Servis Taşımacılığı
Tüm KDV mükellefleri 5/10 oranında

Her türlü baskı ve Basım
Kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar,Döner sermayeli kuruluşlar,kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,emekli ve yardım sandıkları, bankalar,KİT’ler,OSB’ler,yarıdan fazla hissesi yukarıdaki kurumlara ait işletmeler, İMKB de işlem gören firmalar, 5/10 oranında

Külçe metal teslimleri
Tüm KDV Mükellefleri 7/10 oranında

Bakır,Çinko ve Alüminyum Teslimleri
Tüm KDV Mükellefleri  7/10 oranında

Hurda ve atık teslimleri
Tüm KDV Mükellefleri 9/10 oranında

NOT:İstisnadan vazgeçildiği takdirde
tevkifat uygulanacaktır

Hurda ve atıklardan elde edilen Kauçuk ve Plastik Hammadde
Tüm KDV Mükellefleri  9/10 oranında

Pamuk,tiftik,yün ve yapağı
Tüm KDV Mükellefleri 9/10 oranı

Ağaç ve Orman Ürünleri
Tüm KDV Mükellefleri 9/10 oranı

Kısmi tevkifat uygulamasında genel hususlar

- Tespit edilen tutarı (1.000 tl)  aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamayacak, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılacaktır.

- Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılacaktır.

- Kısmi tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade edilebilmesi için, satıcının tevkifat uygulanmayan KDV tutarını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş olması, alıcının da yaptığı tevkifatla ilgili 2 No.lu KDV Beyannamesini vergi dairesine vermiş olması zorunludur.

- İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmayacaktır. Tevkifata tabi işlemler dolayısıyla satıcılar tarafından düzenlenecek belgelerde; “İşlem Bedeli, Hesaplanan KDV, Tevkifat Oranı, Alıcı Tarafından Tevkif Edilecek KDV Tutarı, Tevkifat Dahil Toplam Tutar ve Tevkifattan Sonra Tahsil Edilmesi Gereken Toplam Bedel (Tevkifat Hariç Toplam Tutar)” ayrıca gösterilecektir.

Bu tebliğ 01.05.2012 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Be Sociable, Share!
Bu yazı Makaleler kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

117 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ için 1 cevap

  1. tevfik ateş der ki:

    HOCAM ELİNİZE SAĞLIK. GÜZEL BİR YAZI OLMUŞ. YAZIYI OKUDUKTAN SONRA BENDE HİÇ BİR SORU İŞARETİ KALMADI….. BİZİ AYDINLATMANIZ İÇİN DEVAMINI BEKLERİZ. …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>